Anil Parsan

24
  • éénbander

WIE

Sinds twee jaar ben ik naast het vliegen actief voor FNV Cabine. Ik heb ervaring opgedaan bij de online Helpdesk, het Social Media team en ik had zitting in de klankbordgroep over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en het sociaal plan. Toen er een zetel vrij kwam in het dagelijks bestuur, zag ik dat als mijn kans om met name iets te betekenen voor de grootste groep binnen ons korps; de éénbanders.

WAT

Voor ik bij KLM in dienst kwam ben ik een aantal jaar werkzaam geweest in de Werving en Selectie. In die tijd heb ik de werving en selectie mogen doen voor KLM Passage, dit was een leerzame en vooral leuke tijd. Tijdens deze periode had ik al intensief contact met KLM tijdens de vele overleggen en contactmomenten. Snel schakelen was soms echt nodig in verband met ‘last minute changes’, deze ervaring en vaardigheid neem ik weer mee in mijn vakbondswerk bij FNV Cabine.

WAAROM

Ik ben goed op de hoogte van wat er speelt op de werkvloer en in de wereld en wil graag iets betekenen voor mijn collega’s. FNV Cabine staat bekend als open en eerlijk, zo zou ik mijzelf ook omschrijven. Het is van groot belang dat wij ons professioneel en gezamenlijk inzetten om de belangen van het cabinepersoneel goed te behartigen. Stem daarom op FNV Cabine!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief